De Begeleiding

De begeleiding richt zich op het geven van onderricht in de Klassieke Buteyko Methode, het nauwkeurig monitoren van de trainingsresultaten, het bijsturen van de training, symptoommanagement, het begeleiden van de integratie van de Buteyko visie in het dagelijkse leven en het begeleiden van het persoonlijke ontwikkelingstraject, dat vanuit de ademhalingstherapie ontstaat.

De eerste 5 sessies zijn trainingssessies en duren 1 tot 1,5 uur. Daarna volgen er opvolgsessies, die 5 tot 15 minuten duren. De frequentie van hiervan hangt af van de situatie en van wat de cliënt nodig heeft, dit kan 2 per week zijn, wekelijks of om de 2 weken. De begeleiding geldt voor 3 maanden, daarna volgt een evaluatie. Na deze 3 maanden kunnen er nog steeds contactmomenten zijn, maar het initiatief daarvoor ligt dan bij u. 

Voor de groepstraining zijn de eerste 5 sessies op locatie, daarna is de begeleiding via Skype, email of telefoon.

Bij de Skypetraining zijn ook de eerste 5 sessies via Skype.

De training is inclusief instructiemateriaal en een registratietool voor vastlegging van de trainingsresultaten.

Zoeken