De training

De Buteyko ademhalingstraining is een ademhalingstherapie die gericht is op het opheffen van het kooldioxide tekort, zodat de fysiologie zich kan gaan herstellen.

Om dit te bereiken zult u regelmatig moeten oefenen, zodat u beetje bij beetje het ademhalingscentrum traint een hoger kooldioxide gehalte te accepteren. Pas als het lichaam merkt dat het voor een langere tijd een hoger kooldioxide gehalte heeft dan gebruikelijk, zal het dit hogere kooldioxide gehalte integreren.

Trainingsperiode en begeleidingsduur: hoelang u zult moeten trainen om uw gezondheid op een voor u acceptabel niveau te krijgen is afhankelijk van de gezondheidssituatie en dus heel verschillend per individu. De eerste 3 maanden krijgt u actieve begeleiding, daarna wordt het passiever en ligt het initiatief bij u. 

week 1: 4 trainingssessies verdeeld over 7 dagen, waarbij de eerste 2 trainingssessie op opeenvolgende dagen zijn.

week 2, 3 en 4: in deze weken worden er 2 opvolg-sessies per week gepland, daarna worden de opvolg-sessies wekelijks of 2-wekelijks: dit wordt individueel bepaald op basis van wat nodig is.

De training bestaat uit vier oefenmomenten van een kwartier per dag. Er zijn verschillende Buteyko oefeningen, die daarvoor gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een meetmechanisme, zoals de Controle pauze en eventueel de Maximale Pauze. Hiermee kunnen we het resultaat van de training en uw progressie meten. Op basis van deze resultaten worden de oefeninstructies voor de komende tijd bepaald. Uiteindelijk zult u in staat zijn om uw trainingsresultaten te analyseren en uw eigen oefenprogramma samen te stellen.

Structuur: de training zal in uw dagritme ingepland moeten worden. Voor de één is dat makkelijk in te plannen, voor de ander is dat wat lastiger. In de praktijk zal blijken hoe dit gaat lopen. Soms kan het betekenen dat we wat creatief met de oefeningen en de tijd om moeten gaan.

De oefeningen: de kern van de ademoefeningen gaat over Verminderd Ademen en natuurlijk door de neus ademen. We starten met een heel rustige opbouw van de oefeningen. We kijken hoe het lichaam dit oppakt en op basis daarvan wordt een route uitgezet. De startoefeningen zullen niet voor iedereen dezelfde zijn. De één zal starten met ademoefeningen, waarbij de focus voornamelijk ligt op bewustwording van de ademhaling, ontspanning en met de mond dicht ademen. Bij een ander zal de focus al direct liggen op het Verminderd Ademen en het verhogen van de kooldioxide, terwijl bij weer een ander de focus kan liggen op het krijgen van ademcontrole tijdens bewegen. De gezondheidssituatie, het stress-niveau en de leefsituatie bepalen vaak wat de beste aanvliegroute zal zijn.

In de training wordt gestreefd om zo veel mogelijk met de oefeningen aan te sluiten bij datgene wat u al gewend bent te doen. In de praktijk kan dit betekenen, dat u bijvoorbeeld de Buteyko oefeningen combineert met Nordic Walking, meditatie of mindfulness.

 

 

Zoeken