COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In het Nederlands: Chronische Obstructieve Long Aandoening.

Aandoeningen die binnen deze categorie vallen zijn:

 • chronische en ernstige astma
 • longemfyseem
 • chronische bronchitis
 • bronchiëctasieën

COPD is een progressieve aandoening, waarbij in de loop van de tijd de longen dusdanig worden beschadigd dat het tot een meer inperkende levensstijl leidt.

De longen zijn warm en vochtig, wat ze tot een goede voedingsbodem voor bacteriën en schimmels maken. Deze bacteriën en schimmels scheiden toxische chemicaliën af die de longen permanent kunnen beschadigen. Als de persoon ook nog een onderdrukt immuunsysteem heeft, wordt dit nog meer een probleem. Chronische hyperventilatie onderdrukt het immuunsysteem (Timmons 1994) en verhoogt daarmee de kans op ziekte en infecties. 

De functie van de neus is het filteren en bevochtigen van de lucht, zodat de longen vrijwel steriel kunnen blijven. De longen hebben zelf ook een zelfreinigend systeem, dat bestaat uit een uiterst kleine haarachtige structuur waarop een slijmdeken zit. Deze haarachtige structuur zijn de trilharen van de luchtwegen. Dit systeem van trilharen verplaatst de slijmdeken, stof, bacteriën en ander vuil met een snelheid van 1 cm per minuut (Guyton 1982) en verwijdert het uit de longen. Bij beginnende COPD is er vooral sprake van een toename aan slijmvorming, hoesten en kortademigheid bij inspanning. 

Emfyseem
De gasuitwisseling tussen de longen en het bloed vindt plaats via de longblaasjes (alveoli). Bij longemfyseem zijn deze longblaasjes beschadigd, waardoor de zuurstof moeilijker in het bloed komt. Dit betekent ook dat er uiteindelijk minder zuurstof vanuit het bloed naar de lichaamscellen kan gaan.

Chronische bronchitis
Bij chronische bronchitis zijn de slijmcellen in de luchtwegen zowel vergroot als vermeerderd en als gevolg hiervan is er een toename in slijmproductie. De trilharen raken beschadigd, waardoor het nog moeilijker wordt het slijm op te ruimen en hierdoor de kans op infecties toeneemt (Lumb 2000).

Hoe om te gaan met COPD

 • Stop met roken
 • Ontspan uw schouders om ook de borstspieren te kunnen ontspannen
 • Controleer het hoesten: hoest zachtjes met de mond dicht zodat er minder druk op de longen komt
 • Doe het rustig aan en houd altijd ademcontrole. Dit betekent dat u door de neus blijft ademen en niet te intensief.
 • Beweeg regelmatig, maar wel dusdanig dat u ademcontrole blijft behouden
 • Adem door uw neus en nooit door de mond. Ook niet bij fysieke activiteit, zoals fietsen, wandelen, sporten,..
 • Doe de Buteyko Methode -ademhalingstherapie- om zo het kooldioxide te verhogen, waardoor de ademhaling rustiger wordt en het immuunsysteem wordt versterkt en algehele conditie wordt verbeterd

 

Zie ook de video:

Buteyko's approach for reversing emphesyma: Mike's story (video van learnbuteyko.org)

Buteyko's method for the reversal of symptoms of emphysema and COPD (video van learnbuteyko.org)

Zoeken