Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk is bijna epidemisch vandaag de dag. Het doodt meer mensen dan welke ziekte dan ook. De bloedvaten vernauwen waardoor de hersenen, het hart en de ledematen onvoldoende bloedtoevoer krijgen en als gevolg daarvan te weinig zuurstof en voedingsstoffen. Uw bloeddruk is te hoog als deze na meerdere keren meten op verschillende tijdstippen boven de 140/90 mm Hg uitkomt.

Het bloed stroomt vanaf het hart, waar de bloeddruk het hoogst is, naar andere delen van het lichaam waar de bloeddruk lager is. Op basis van de druk wordt het bloed door het hart rondgepompt. Het bloed drukt tegen de wanden van de bloedvaten, die meehelpen door te verwijden en samen te trekken. De bloeddruk wordt verhoogd op het moment dat er een toename van bloed is of als de bloedvaten te nauw zijn en niet voldoende uitrekken. Het hart moet dan harder werken om het bloed rond te pompen.

De volgende factoren zijn van invloed op de bloeddruk:

  • De nieren hebben een primaire rol bij het onderhouden van het bloedvolume, alsook bij het onttrekken, het terugplaatsen van mineralen in de bloedstroom en het mede reguleren van het zuur-base evenwicht. 
  • De spanning van de bloedvaten 
  • De dikte van het bloed: dikker bloed stroomt langzamer waardoor het hart harder moet werken
  • Onregelmatigheden in het oppervlak van de bloedvaten vertragen vaak de bloedstroom

Andere factoren die de bloeddruk verhogen zijn: nieraandoeningen, stress, snurken en slaapapneu, beweging, hyperventilatie, zuurstof tekort in het weefsel, .....

De risico's
Ongecontroleerde hoge bloeddruk kan schade berokkenen aan het hart, de nieren en de hersenen (Tortora 1984). De nieren en de bloeddruk hebben veel met elkaar te maken. De nieren filteren de afvalstoffen uit het lichaam en regelen ook de samenstelling van het bloed en de bloeddruk. Een te hoge bloeddruk kan schade berokkenen aan de nieren, maar omgekeerd kunnen de nieren ook een te hoge bloeddruk veroorzaken. En dan ontstaat er een neerwaartse spiraal. Hetzelfde geldt voor het zuur-base evenwicht (de zuurgraad). De nieren zorgen voor het in stand houden van een goede zuurgraad, maar de zuurgraad heeft ook een impact op de nieren.

Wat kan helpen

  • Regelmatig bewegen, maar daarbij wel de ademcontrole houden
  • Aangepaste voeding
  • Het in stant houden van een goede zuur-base balans
  • Stoppen met roken, omdat roken hyperventilatie stimuleert
  • De Buteyko ademhalingstherapie om chronische hyperventilatie te stoppen en zo de zuur-base balans te herstellen. 

Zoeken